İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Kimseye Borcum Yok Ferdi Kaza Sigortası

Kimseye Borcum Yok Ferdi Kaza Sigortası

Kimseye Borcum Yok Ferdi Kaza Sigortası

Poliçede belirlenen limitler dahilinde, kaza sonucunda oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık risklerinizi teminat altına alabilirsiniz.

Teminatlar;

  • Kaza sonucunda vefat

Sigortalının, poliçe şartları kapsamında ve poliçe dönemi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölümü halinde sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.

  • Kaza sonucunda sürekli sakatlık

Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki ve poliçe dönemi içinde gerçekleşecek bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakat kalması durumunda, Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartları Madde 8-de yer alan listedeki oranlar dahilinde, tıbbi tedaviden ve Sürekli Sakatlık halinin tespitinden sonra Sürekli Sakatlık Tazminatı ödenecektir.

Medline acil sağlık hizmetleri

TIBBI DANISMANLIK (Limitsiz) : Sigortalının, Medline Alarm Merkezi'ne ulaşan talebi üzerine, Medline Hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz): Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dahilinde verilen hizmetleri kapsar. Bu hizmetler ; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza , yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

Acil Kara Ambulans Hizmetleri (Limitsiz): Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde Medline tarafından bu iller dışında ise Medline anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz): Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz): Medline tarafından hastaya , acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat