Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

VOV Hesap

Alternatif Bank'ta Siz,
VOV Hesap'ta Birikimleriniz,
Çoook Değerli

VOV Hesap'ın %56 avantajlı faiz oranıyla bol bol kazanın. Üstelik bitmeyen hoş geldin faizi VOV Hesap'ta sizi bekliyor!

VOV Hesap Nedir?

VOV Hesap, günlük vadeli mevduat özelliklerine sahip bir vadesiz hesaptır.

Avantajlı faizi ile yüksek kazanç elde ederken, hoş geldin faizi dönemi bittikten sonra da kullandığınız birbirinden avantajlı her ürün için ek faiz oranı alarak her zaman hoş geldin faizi kazanmanıza imkan sunar.

Avantajlı TL Tanışma Faizi

% 56

5.000.000TL'ye kadar geçerlidir.

Avantajlı USD Tanışma Faizi

% 2

Avantajlı EUR Tanışma Faizi

% 1

Avantajlı ALTIN Tanışma Faizi

% 0,40

VOV Hesap'ta Hoş Geldin Faizi Bitmiyor!


"Bitmeyen Hoş Geldin Faizi" ile birbirinden avantajlı ürünlere sahip olarak, bitmeyen hoş geldin faizinden süresiz yararlanabilirsiniz.

VOV Hesap Başvuru Formu

VOV Hesap'ın %56 varan hoş geldin faiz oranıyla bol bol kazanın!

T.C. numaranızı girmelisiniz.
Adınızı girmelisiniz.
Soyadınızı girmelisiniz.
Telefonunuzu girmelisiniz.
E-posta adresinizi girmelisiniz.
 • {{item.text}}
 • İl Seçiniz
 • {{item.text}}
 • İlçe seçmelisiniz.
  Doldurduğunuz bu forma ilişkin bilgilendirilmek üzere Bankamız sizinle iletişime geçebilecektir.
  Güvenlik doğrulamasını yapınız.

  İzinli Pazarlama

  Bu metin Alternatifbank A.Ş. ("BANKAMIZ") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

  Bankamızca kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Bankamızın faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında Bankamızın aracı ve acente sıfatıyla sunabilecekleri de dahil olmak üzere mevduat, kredi, havale işlemleri dahil her türlü bankacılık, sermaye piyasası, sigorta acentalığı ve diğer ürün ve hizmetlerinde kullanılmak; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Banka ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.

  İzninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Bankamızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, tanıtımında kullanmak, şahsınıza özel ürün, hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli teklifleri geliştirmek, profilleme, segmentasyon, banka içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Banka içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, pazar araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz Bankamızca işlenecek ve kullanılabilecektir.

  İşyerinde güvenlik uygulamaları ve Bankamızın meşru menfaatleri için şubelerimizde, elektronik veznelerde (ATM), bölge müdürlükleri, genel müdürlük ve Bankamızca kullanılan binalarda kamera görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C. Maliye Bakanlığı, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; Bankamız ana hissedarı The Commercial Bank (P.S.Q.C.) ve iştiraklerimiz Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'de dahil Bankamızın doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştirakleri; yurt içi ve yurt dışı para ve menkul kıymet transferi, menkul kıymet saklama taleplerinde ilgili transfere aracılık eden/ saklama hizmeti veren yurt içi ve yurt dışı bankalar ve takas kuruluşları, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ile bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlar, yurt içi / yurt dışı banka ve finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerdir.

  Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve yukarıda belirtilen diğer ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, ATM'ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek çeşitli yöntemlerle, Bankamızın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

  KVKK’nın 11. maddesi gereği müşteri olarak haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

  Görüntülü Görüşme ile Kolayca VOV Hesap'lı Olun!


  VOV Hesap başvuru formunu doldurarak görüntülü görüşme ile kolayca müşteri olabilir birikimlerinizi hemen değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

  VOV Hesap Faiz Oranları

  VOV Hesap Faiz Tablosu

  Döviz CinsiTutar AralığıAvantajlı Tanışma FaiziStandart Faiz Oranı**Vadesiz Hesapta Kalan Tutar
  TL5.000-6.000%56%414.000TL
  TL6.001-10.000%56%415.000TL
  TL10.001-25.000%56%415.000TL
  TL25.001-50.000%56%415.000TL
  TL50.001-100.000%56%417.500TL
  TL100.001-150.000%56%4112.500TL
  TL150.001-200.000%56%4117.500TL
  TL200.001-250.000%56%4122.500TL
  TL250.001-300.000%56%4127.500TL
  TL300.001-350.000%56%4132.500TL
  TL350.001-400.000%56%4137.500TL
  TL400.001-450.000%56%4142.500TL
  TL450.001-500.000%56%4147.500TL
  TL500.001-1.000.000%56%4175.000TL
  TL1.000.001-1.500.000%56%41125.000TL
  TL1.500.001-2.000.000%56
  %41175.000TL
  TL2.000.001-3.000.000%56
  %41250.000TL
  TL3.000.001-4.000.000%56
  %41350.000TL
  TL4.000.001-5.000.000%56
  %41450.000TL
  TL5.000.001-üzeri%50
  %35500.000TL
  USD1.500-3.000%2,00
  %1,00500USD
  USD3.001-5.000%2,00
  %1,001000USD
  USD5.001-10.000%2,00
  %1,002000USD
  USD10.001-15.000%2,00
  %1,003000USD
  USD

  15.001-20.000

  %2,00
  %1,004000USD
  USD20.001-25.000%2,00
  %1,005000USD
  USD25.001-50.000%2,00
  %1,0010.000USD
  USD50.001-75.000%2,00
  %1,0015.000USD
  USD75.001-100.000%2,00
  %1,0020.000USD
  USD100.001-125.000%2,00%1,0025.000USD
  USD125.001-150.000%2,00%1,0030.000USD
  USD150.001-200.000%2,00%1,0050.000USD
  USD200.001-300.000%2,00%1,0075.000USD
  USD300.001-400.000%2,00%1,00100.000USD
  USD400.001-üzeri%2,00%1,00125.000USD
  EUR1.500-3.000%1,00%0,75500EUR
  EUR3.001-5.000%1,00%0,751.000EUR
  EUR5.001-10.000%1,00%0,752.000EUR
  EUR10.001-15.000%1,00%0,753.000EUR
  EUR15.001-20.000%1,00%0,754.000EUR
  EUR20.001-25.000%1,00%0,755.000EUR
  EUR25.001-50.000%1,00%0,7510.000EUR
  EUR50.001-75.000%1,00%0,7515.000EUR
  EUR75.001-100.000%1,00%0,7520.000EUR
  EUR100.001-125.000%1,00%0,7525.000EUR
  EUR125.001-150.000%1,00%0,7530.000EUR
  EUR150.001-200.000%1,00%0,7550.000EUR
  EUR200.001-300.000%1,00%0,7575.000EUR
  EUR300.001-400.000%1,00%0,75100.000EUR
  EUR400.001-üzeri%1,00%0,75125.000EUR
  ALTIN230-1.030gr%0,40%0,2030gr
  ALTIN1.031-2.000gr%0,40%0,2050gr
  ALTIN2.001gr-üzeri%0,40%0,20100gr

  *Hesaba faiz işleyebilmesi için minimum faiz tahakkukunun 0,01 ve üzeri olması gerekir. Bu nedenle, yukarda belirtilen minimum tutar sadece hesap açılışı için alt limiti ifade etmektedir. Faiz oranına bağlı olarak hesaba faiz işleyebilmesi için minimum bakiyenin hesaplanarak 0,01 ve üzeri faiz tahakkukunun sağlaması gerekmektedir

  **90 gün hoş geldin faiz dönemi sonunda, bankamızın size sunduğu birbirinden avantajlı ürünleri dilediğiniz şekilde kullanarak maksimum 15 puana ulaşabilir ve hoş geldin faiz oranından süresiz yararlanmaya devam edebilirsiniz.


  Bitmeyen Hoş Geldin Faizi Ürün Bazlı Kazanç Tablosu

  ÜrünKullanım KriteriTL Mevduat Ek Faiz Kazancı USD Mevduat Ek Faiz Kazancı  EUR Mevduat  Ek Faiz Kazancı

  Hisse SenediHisse senedi ürününüzün değerinin minimum 20.000 TL olması ve VOV hesaplarınıza aktarılan TL – YP toplam tutarın en az % 10’u değerinde hisse senedi bakiyenizin olması gereklidir.%15
  1,000,25
  İhtiyaç KredisiAktif kullanılması gerekmektedir.%5
  0,100,05
  Otomatik Fatura Talimatı En az 2 adet fatura talimatı verilmesi gerekmektedir.%30,100,05
  Yatırım FonuYatırım ürününüzün değeri 20.000 TL ve üzeri fon değerinde olmalıdır.%3
  0,100,05
  Hayat SigortaGeçerliliği olan Hayat Sigortası bulunmalıdır.%2
  0,100,05
  BESGeçerliliği olan Bireysel Emeklilik Sigortası bulunmalıdır. Kredi kartı ile işlem yapılması durumunda provizyon süresinin dolması sonrası ek puan kazanılabilir.%2
  0,100,05
  Elementer SigortaHayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortasıdışında bir sigortanız (Elementer Sigorta) bulunmalıdır.%2
  0,100,05
  KMH LimitiEkstra Hesap (KMH) sahibi olunmalı%1
  0,100,05
  Debit Kart Şifresi alınmış ve finansal işlem yapılmış banka kartınız olmalıdır.%1
  0,100,05
  Taşıt KredisiAktif kullanılması gerekmektedir.%1
  0,100,05
  Konut KredisiAktif kullanılması gerekmektedir.%1
  0,100,05
  Kredi Kartı AktifAktif statüde olan, şifresi alınmış ve limiti en az 10.000 TL olan kredi kartınız bulunmalıdır.%1
  0,100,05

  *Hisse senedi ek ürünün katsayısı 22 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

  **Bitmeyen hoş geldin faizinden yararlanabilmek için yukarıdaki tabloda dilediğiniz ürünleri kullanarak toplam 15 puana ulaşabilir ve hoş geldin faizinden süresiz yararlanabilirsiniz

  ***Tabloda yer alan 12 ürün için; TL mevduatınıza %15, USD mevduatınıza %1,00, EUR mevduatınıza %0,25'e kadar ek faiz kazanabilirsiniz.

  **** Bitmeyen hoş geldin faizi standart VOV hesap faizine ek en fazla +15 puan üzerinden hesaplanmaktadır.

  VOV Hesap Özellikleri


  • Günlük vadeli mevduat özelliklerine sahip bir vadesiz hesaptır.
  • VOV Hesap tüm Dijital ve Şube kanallarından açılabilir.
  • VOV Hesap Hoş Geldin Süresi 90 Gündür.
  • VOV Hesap, Gerçek kişi, çocuk ve ortak hesaplara açılabilmektedir.
  • VOV hesapta, hesap bazlı üst limit bulunmamaktadır
  • Aynı döviz cinsinden birden fazla VOV Hesap açılabilir.
  • Aynı döviz cinsinden birden fazla VOV Hesap’a sahip olmanız durumunda toplam bakiyenize göre faiz kazanırsınız.
  • VOV hesap açılacak toplam bakiyeye bağlı olarak, Bankanın belirleyeceği bir tutar vadesiz hesapta kalır.
  • Hesaba saat 17:00’dan sonra gelen tutarlar ertesi gün valörlü olarak faiz kazanmaya başlayacaktır. 17:00’dan sonra vadeli hesaba aktarılan tutar üzerinden herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Hafta içi gece 00:00-03:00 saatleri arasında sadece vadesiz hesapta bulunan bakiye kullanılmaktadır
  • VOV Hesabı İnternet/Mobil Şubeden ve ATM’den görüntüleyebilir, hesaptan para çekebilir veya hesaba para yatırabilirsiniz.
  • Dijitalden yapılan para transferleri (EFT, Havale, Fast, İleri Tarihli EFT, Geç EFT işlemleri) süresiz olarak ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hesaptan Havale/EFT, otomatik ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bireysel kredi, KMH ve kredi kartı ödemeleri yapabilirsiniz.
  • Günlük olarak banka tarafından piyasa koşullarına göre belirlenen hoş geldin faizi, hesabınızdaki bakiyeye bağlı olarak farklı oranlarda uygulanabilir ve bankanın kurumsal web sitesinde yayınlanır. 
  • Avantajlı süre bittikten sonra hesabın faiz oranı VOV Hesap standart faizine dönmektedir. Standart faiz oranı günlük olarak banka tarafından piyasa koşullarına göre belirlenir, hesabınızdaki bakiyeye bağlı olarak farklı oranlarda uygulanabilir ve bankanın kurumsal web sitesinde yayınlanır
  • VOV Hesap standart faiz döneminde: sizlere sunulan ürünlerden dilediğiniz şekilde kullanarak maksimum % 15'e varan ek faiz kazanabilir ve hoş geldin faizinden süresiz yararlanabilirsiniz.
  • Hoş geldin döneminde olmak için; Son 1 yıl içerisinde ilk kez VOV hesap açılmış olması gerekmektedir.

  VOV Hesap ile İlgili Merak Ettikleriniz

  VOV Hesap ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

  Tüm vadesiz hesaplarıma VOV özelliği kazandırabilir miyim?

  Aynı döviz cinsinden birden fazla VOV Hesap açarak tüm vadesiz hesaplarınızda VOV Hesap'ın avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

  Hesabıma para yatırmak/çekmek istiyorum. Vademi bozmadan bunu nasıl yapabilirim?

  VOV Hesap’ta vadenizi bozmaya gerek kalmadan, dilediğiniz an hesabınıza para yatırabilir veya hesabınızdan para çekebilirsiniz.

  Her yeni açılan VOV Hesap için hoş geldin faiz oranı nasıl uygulanır?

  VOV Hesap hoş geldin faizi dönemi, ilk açılan hesabınız ile başlar. 90 gün boyunca açtığınız her yeni VOV Hesap ilk açtığınız VOV Hesap'ın kalan gün sayısı kadar hoş geldin faizi kazandırır. Örneğin; İlk açtığınız VOV Hesap hoş geldin faizi kalan gün sayısı 51 gün ise, yeni açılan VOV Hesap, 51 gün süresince hoş geldin faizi kazandırır.

  Avantajlı faiz oranlarından ne kadar süre faydalanabilirim?

  Avantajlı hoş geldin faizinden, hesabınızı açtığınız günden itibaren 90 gün boyunca faydalanabilirsiniz.

  Bitmeyen hoş geldin faizi nedir?

  VOV Hesap’ta bitmeyen hoş geldin faizi ile, dilediğiniz gibi ürün kullanabilirsiniz ancak maksimum %15 faiz kazanabilirsiniz.

  Hoşgeldin faizi dönemi sonrası avantajlı faizlerden yararlanmaya devam edebilir miyim?

  VOV Hesap’ta bitmeyen hoş geldin faizi ile, Hoş Geldin faizi dönemi sonunda dilediğiniz ürünleri kullanarak maksimum 15 puana ulaşabilir ve hoş geldin faizinden süresiz yararlanabilirsiniz.

  VOV Hesap açmak için gerekli olan minimum tutar nedir?

  Hesabınızı TL para biriminde minimum 5.000 TL, USD/EUR para birimlerinde minimum 1.500 USD/EUR, ALTIN hesaplar için ise minimum 230gr bakiye ile açabilirsiniz. VOV Hesap açılışı için üst limit yoktur. kullanılacak toplam tutara bağlı olarak TL para biriminde 4.000 TL-500.000 TL aralığındaki tutar, USD/EUR para birimlerinde 500-125.000 USD/EUR tutar, ALTIN hesaplarında ise 30-100gr vadesiz hesaba aktarılacaktır.

  VOV Hesap hareketlerimi nereden görüntüleyebilirim?

  VOV Hesap'ın tanımlandığı vadesiz TL hesabınızı, Alternatif Bank İnternet/Mobil Şube veya
  Alternatif Bank ATM’lerinden görüntüleyebilirsiniz.

  Diğer VOV Ürünleri

  Altın Yatırımlarınız için Altın VOV Hesap

  Altın VOV Hesap

  Altın yatırımlarınız için Vadesi Olmayan Vadeli Hesap.

  Alternatif Bank Mobil’i
  Hemen İndirin

  QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

  qr code phone
  Alternatif Bank Mobil’i
  Hemen İndirin

  QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

  qr code phone

  AlternatifbankA.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

  Bu metin AlternatifbankA.Ş. ("Bankamız") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 'nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

  Bankamızca kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Bankamızın faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında Bankamızın aracı ve acente sıfatıyla sunabilecekleri de dahil olmak üzere mevduat, kredi, havale işlemleri dahil her türlü bankacılık, sermaye piyasası, sigorta acentalığı ve diğer ürün ve hizmetlerinde kullanılmak; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Banka ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.

  İzninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Bankamızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, tanıtımında kullanmak, şahsınıza özel ürün, hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli teklifleri geliştirmek, profilleme, segmentasyon, banka içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Banka içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, pazar araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz Bankamızca işlenecek ve kullanılabilecektir.

  İşyerinde güvenlik uygulamaları ve Bankamızın meşru menfaatleri için şubelerimizde, elektronik veznelerde (ATM), bölge müdürlükleri, genel müdürlük ve Bankamızca kullanılan binalarda kamera görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

  Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme; Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları, veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına ,doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir “risk grubu” oluşturmaktadır. Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmekte olup, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatı başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, risk gruplarının tespit edilmesi, aynı risk grubu içerisindeki kişilere sağlanabilecek toplam kredi miktarının belirlenebilmesi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi, kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ile Bankamıza ait hukuki ve finansal risklerin yönetilmesi amacıyla da Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C. Maliye Bakanlığı, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; Bankamız ana hissedarı The Commercial Bank (P.S.Q.C.) ve iştiraklerimiz Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'de dahil Bankamızın doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştirakleri; yurt içi ve yurt dışı para ve menkul kıymet transferi, menkul kıymet saklama taleplerinde ilgili transfere aracılık eden/ saklama hizmeti veren yurt içi ve yurt dışı bankalar ve takas kuruluşları, ilgili sigorta şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ile bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlar, yurt içi / yurt dışı banka ve finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerdir.

  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve yukarıda belirtilen diğer ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, ATM'ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek çeşitli yöntemlerle, Bankamızın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

  KVKK'nın 11. maddesi gereği müşteri olarak haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmedir.