İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Zorunlu Sigortalar

Zorunlu Sigortalar
KREDİ HESAPLAMA ARACI

Zorunlu Sigortalar

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğu karşılamanızı sağlar.
Teminat limitleri araç türüne göre değişebilen bu sigorta, ülke sınırları içinde araç sahibinin sorumlu olduğu kazalarda, üçüncü şahıslara verilen maddi, bedeni ve ölüm tazminatlarını Karayolları ve Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılar.

Dask Sigortası

Deprem sonucunda binalarda ve binaların temellerinde, doğrudan veya dolaylı olarak (depremin yangın, infilak, yer kayması gibi yan etkenleri dolayısıyla) oluşacak maddi zararlar, DASK sigortası ile sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmaktadır. Binaların içindeki merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalar DASK sigortası kapsamına dahildir.

Zorunlu Meslek Sorumluluk

Mali müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve avukatlık gibi meslek mensuplarının, işlerinin gereği gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları, kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı güvence altına alır.


Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat