İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
KREDİ HESAPLAMA ARACI

Kalite Politikamız

Alternatif Bank A.Ş. de toplam kalite kültürünü yerleştirerek, müşterilerimizin gereksinimlerini ekonomik mantık içinde en üst düzeyde karşılamak, çalışanlarımızın başarılarını ödüllendirerek rekabet gücümüzü ve karlılığımızı arttırmak, ortaklarımız için makul düzeyde getiri sağlamak temel ve kalıcı amacımızdır. Bu amaçlara ulaşmak için yapılan çalışmalarda;

• Sunduğumuz hizmetlerde yasalara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız ve bundan ödün vermeyiz.

• Etkin takım çalışmasına inanırız.

• İyi ahlaklı, kararlı, dürüst, yeniliğe açık bir Banka ve Bankacıyız.

• Açık iletişime önem veririz.

• Alternatif Bank personeli olarak tanımlanan görevlerimizi zamanında ve sonradan düzeltilmeye gerek duyulmayacak şekilde yapmaya çalışırız.

Alternatif Bank, Kaliteden ödün vermeden ve maliyet unsurunu göz ardı etmeksizin büyümeyi amaçlayan bir kuruluştur. Kaliteli büyümede önceliğin, kaliteli insan yapısında ve bunu destekleyen güçlü teknolojik alt yapıda olduğuna inanırız. Kaliteli insan gücü ve teknolojik gelişimin uyumlu hareket etmesiyle hem yeni ürünler süratli şekilde geliştirilecek, hem de sunulan hizmet daha ucuza mal edilebilecektir. Alternatif Bank, başarı için müşteri memnuniyetinin esas olduğuna inanır. Müşteri memnuniyeti yalnızca iyi ürün kalitesi ve uygun fiyatlamanın sonucu olmayıp, büyük ölçüde müşterilerle direkt ilişkisi olan insanların işi sahiplenmesi ve enerjisi tarafından belirlenir. Alternatif Bank, çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için ortak hedeflere yöneltilmiş performans sistemi, iç müşteri memnuniyetini ölçme sistemi, çapraz değerleme sistemi uygulamalarını düzenli olarak yapmakta ve sonuçlarını takip etmektedir. Kalite sistemine ve sürekli gelişmeye inanan tüm Alternatif Bank çalışanları olarak, yukarıda esasları belirtildiği şekilde toplam kalite anlayışına bağlılığımızı çalışmalarımızda sürekli olarak göz önünde tutacağımızı taahhüt ederiz.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat