İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ
KREDİ HESAPLAMA ARACI

Akreditif

Akreditif; malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla belirli bir tutarın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür.

İki ayrı ülkede mukim, birbirinin mali durumunu ve ticari performansını bilmeyen iki firmanın mal alışverişinde aralarında yaptıkları sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle tarafların zarar görmesini önlemektedir. Muteber bir bankanın araya girmesi yoluyla yapılır ve ödemenin, uygun vesaikinin teslimi karşılığında yapılmasını temin eden yazılı bir taahhüttür. Akreditif hem alıcıya hem satıcıya çeşitli faydalar sağlamaktadır.

Alıcı açısından;

  • Banka akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceleyerek, uygun olmayan koşullarda satıcıya ödeme yapmaz.
  • Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlamaktadır.

Satıcı açısından;

  • Akreditifte belirlenen uygun (rezervsiz) vesaiki bankaya ibraz ettiği an ödemeyi taahhüt etmektedir.
  • Finansman kolaylığından faydalanmaktadır.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat