İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Harici Garanti/Kontrgaranti

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Harici Garanti/Kontrgaranti

Harici garantiler, bir işin veya ödemenin yapılacağına ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhütlerdir. Garanti lehdarının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, muhatabın ilk yazılı talebinde bankaca ödeneceğini taahhüt eden ve dönülemez ödeme yükümlülüğü içeren gayrinakdi kredilerdir.

Harici Garantiler ve Kontrgarantiler, yurt içinde yerleşik kişilerin uluslararası piyasalarda, yurt dışında yerleşik kişilerin de Türkiye’de iş yapabilmelerine imkân vermektedir. Harici Garanti ve Kontrgaranti arasındaki fark; Kontrgaranti’de muhatabın ülkesinde yerleşik yerel bir bankanın (muhabir banka) garanti mektubu düzenlemesi talep edilirken, Harici Garanti’de garanti mektubu direkt olarak muhataba ihbar edilmektedir.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat