İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Prefinansman Kredisi

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Prefinansman Kredisi

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalar tarafından yurt dışından sağlanarak Türkiye’deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek alışı yapılarak kullandırılan kredilerdir.

  • Maksimum vade 24 aydır.
  • Döviz olarak kullandırılamaz.
  • Kredinin ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler için sağlanması halinde, bu faaliyetlerle ilgili olarak dahilde işleme izin belgesi veya vergi, resim ve harç istisnası belgesi alınmış olması gerekmektedir.
  • Kredinin anapara, faiz ve masraflarının ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmesi gerekmektedir.
  • Prefinansman kredilerinin yurt dışı kaynaklı olmasından dolayı faiz oranları yurt içindeki döviz kredilerine göre nispeten daha düşük olmaktadır.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat