İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ
KREDİ HESAPLAMA ARACI

Transit Ticaret

Alış faturası ve satış faturası arasında lehte fark esas olmak üzere, gerçek veya tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı veya Türk menşeli olup da yurt dışına (serbest bölgeler dâhil olmak üzere) satılmış malların transit olarak veya doğrudan ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dâhil) satılmasını ifade etmektedir.

  • Transit ticaret tacirince satış bedeli henüz tahsil edilmeden, alış bedelinin transferinde kullanılmak üzere bankaların aracılık etmesi kaydıyla, Transit Ticaret Formu'nda beyan edilen alış tutarı kadar döviz kredisi kullandırılmaktadır.
  • Satış bedelinin tahsil edilmemiş olması gerekmektedir.
  • Kredi, transit ticaretin gerçekleştirileceği bankada geçici bir döviz hesabına alınarak, sadece döviz olarak kullandırılır.
  • Kredi, bu döviz hesabından satın alınacak malların bedelinin yurt dışına transfer edilmesi şeklinde kullandırılmaktadır.
  • Kredi vadesi transfer tarihinden itibaren en çok 18 ay olabilir.
  • Kredi, transit ticaret konusu malın satış gelirleriyle ödenmektedir.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat