İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Gayri Nakdi Krediler

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Gayri Nakdi Krediler

Dış Ticaret Finansmanı

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi kapsamında, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanlara, bu faaliyetleriyle ilgili döviz ödemesi gerektiren işlemlerde kullanılmak üzere kullandırılan kredilerdir. Detaylı bilgi için tıklayın.

Teminat Mektupları

Resmi kurum ve kuruluşlara, yurt içinde yerleşik diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda belirli bir edimin ya da taahhüdün belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse edimi yerine getirecek olan ya da taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen mektuplardır.

  • Geçici Teminat Mektupları
  • Kesin Teminat Mektupları
  • Avans Teminat Mektupları
  • Serbest Teminat Mektupları

Referans Mektupları

Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilerden, işe yetecek kredi ve nakit gücüne sahip olup olmadıklarını saptamak amacıyla referans mektupları istenmektedir. İhtiyacınız olan referans mektubunu şubelerimizdeki ilgili birimlerimizden TL veya yabancı para olarak düzenletebilirsiniz.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat