İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Nakdi Krediler

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Nakdi Krediler

Ticari Kredili Mevduat Hesabı (TKMH)

Borçlu Cari Krediler

Kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kullandırılan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış Cari Hesap Sözleşme Hükümlerine tabi kredilerdir. Piyasa koşullarına göre değişen faizler, üçer aylık dönemler sonunda tahsil edilmektedir. Vadeden önce kapatılabilen ve genelde müşteri çek/senedi karşılığı tesis edilen bu krediler, firmalara kasa kolaylığı sağlamanın yanı sıra, finansal bütçelerinde de esneklik sunmaktadır.

Spot Krediler

Faiz oranı kullanım tarihindeki piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenip sabitlenen kredilerdir. Sabit faiz firmaları piyasalardaki faiz dalgalanmalarından korumaktadır. Kredinin faiz ve anapara tahsilatları vade sonunda toplu olarak gerçekleşmektedir. Spot krediler, firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve kısa vadelidir.

İskonto - İştira Kredileri

İştira-iskonto kredileri, gerçek ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi türüdür. İskonto-iştira kredisi tahsil kabiliyeti yüksek vadeli çek ve senetlere sahip firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını gidermek amacı ile henüz vadesi gelmemiş çekleri iskonto edilerek verilen nakit kredilerdir. Ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olup olmaması “iskonto” veya “iştira” adını almasını sağlamaktadır.

Henüz vadesi gelmemiş bir ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiye son cirantaya ödenmektedir. Diğer bir deyişle, iskonto-iştira kredisi iskonto edilen senedin temlik cirosu ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir.

Taksitli Ticari Krediler

Peşin parayla mal, iş yeri ya da taşıt alımında kullanabileceğiniz ve geri ödemelerini aylık düzenli taksitler halinde veya kendi nakit akışınıza göre belirleyeceğiniz esnek ödeme planları üzerinden yapabileceğiniz kredilerdir.

Dövize Endeksli Krediler

Yabancı paraların TL karşısında kazanacağı değer dikkate alınarak döviz bazında uygulanan faiz oranı ile herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmadan TL olarak kullandırılan, ancak limiti belli bir döviz cinsine bağlı tutulan (endekslenen) kredilerdir. Firmanıza bu limitle sınırlı olarak ikraz tarihinde geçerli döviz alış kurları üzerinden TL olarak ödenen, geri ödemesi ve faizi endekslenen döviz cinsi ve tutarına göre hesaplanarak TL olarak tahsil edilen kredilerdir. Vadesi geldiğinde anapara, faiz (kur artışları dâhil), KKDF ve BSMV ile kredinizi kapatmanız gerekmektedir.

Bu kredi, döviz kurlarındaki artış TL faizlerinin altında kaldığı müddetçe firmalar için ucuz finansman sağlamaktadır. Ayrıca ihracat taahhüdü söz konusu olmadığından firmalar için taahhüt açığı ve müeyyide riski doğurmamaktadır.

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından hazırlanan düşük faizli, ihracat taahhüdü doğuran, vergi, resim ve harçtan muaf olan nakit kredilerdir. Eximbank’ın kaynaklarından bankalara tahsis edilen limit dâhilinde bankalar aracılığı ile kullandırılmaktadır.

Eximbank Türk menşeili malların kesin olarak ihracı ve taahhüdü ile kredi vermektedir. İhracatın desteklenmesi amacıyla verilen bu krediler vergi, resim, harç ve fondan muaf oldukları için ucuz kaynaklı fon imkânı sağlamaktadır. Bu nedenle Bankalarca kullandırılan diğer ihracat kredileri karşısında fiyat avantajı vardır. Eximbank kredilerinin, mal sevkinden önce Türk Lirası ya da döviz olarak kullanılması mümkündür.

Döviz Kredileri

İhracat faaliyetlerinde bulunan Türkiye'de yerleşik firmalara TCMB sermaye hareketleri talimatı çerçevesinde verilen ve mecburiyeti yaratan kredilerdir.

Yurt Dışı Kaynaklı Prefinansman Kredileri

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında firmalarca kullanılmak üzere bizzat yurtdışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp, bankamız aracılığıyla alışı yapılmak suretiyle kullanılan kredilerdir. Kredinin anapara, faiz ve masrafları, ihracat bedelleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmektedir.

Nakit Yönetimi Kredileri

Alternatif Bank Nakit Yönetimi, tahsilat ve ödeme süreçlerindeki operasyonel yük ve maliyetleri azaltıp verimliliği artırırken, işlem hatası olasılığını minimuma indirmeyi ve güvenliği maksimuma çıkarmayı hedefler. Elektronik bankacılık ürünleriyle, firmanızın içinde bulunduğu sektöre ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunar.

Nakit Yönetimi çözümlerimizle ilgili detaylar için tıklayın.

Detaylı bilgiyi Alternatif Bank Şubeleri’nden alabilirsiniz. Size en yakın Alternatif Bank Şubesi için tıklayın.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat