İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Finansal Risk Sigortaları

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Finansal Risk Sigortaları

Alacak Sigortası

Alacak Sigortası, işinizi ticari borçların ödenmemesi riskine karşı korur. Faturalarınızın ödenmesini temin eder, ticari faaliyetlerin getirdiği kurumsal ve siyasi riskleri güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlar. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır.

Kefalet Sigortası

Uluslararası terminolojide "Surety Bond" veya "Bonding" olarak isimlendirilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.

İş Durması, Kâr Kaybı, İşsizlik, İflas Sigortası

Kâr Kaybı:

Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, olası bir yangın durumu nedeniyle işletmenizdeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca meydana gelebilecek kayıpları önlemek için yapılan ek masrafları karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir iş destek poliçesidir.

Teminat kapsamındaki riskler: Yangın poliçesinde teminat altına alınmış riskler.

İş Durması:

Yangın riski gerçekleşmesi halinde, ticari faaliyetler kısmen veya tamamen durmuşsa ya da ticari faaliyetler aksamaya başlamışsa, bu durum işin durması olarak kabul edilir ve bu yüzden uğranılacak zararlar için güvence verilir.

İşsizlik:

İşsizlik Sigortası işsiz kalmanız veya geçici olarak iş göremez durumda olmanız halinde uğrayabileceğiniz gelir kaybına karşı sizi ve ailenizi güvence altına alır. İşler yolunda gitmese bile ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, faturalarınızı ya da borçlarınızı ödeyebileceğiniz maddi güvenceye bu ürünle birlikte sahip olabilirsiniz.

İflas Koruma Sigortası :

Bankalardan kullanmış olduğunuz kredinizi iflas etme riskine karşı güvence altına almış olursunuz, doğrudan ve/veya iflas talebiyle icra takibi başlatılarak iflas davasının açılması ve her halükarda iflasın kesinleşmesi halinde, poliçe üzerindeki sigorta bedeli, poliçede gösterilen üst limite kadar poliçe özel şartları dahilinde ödenir.

Politik Risk Sigortası

Politik Risk Sigortası, belirli bir ülkede yapılan bir yatırımın o ülkedeki politik düzenin değişmesi ve ciddi bir değişikliğe uğraması durumunda karşılığının alınmamasına karşı yapılan bir sigortadır. Politik Risk Sigortası hem yatırımcılar ve müteahhitler hem de borç verenler tarafından alınabilir, yeni yatırımların beraberinde mevcut yatırımlar da teminat altına alınır.

Politik Risk Sigortaları genel olarak iki sınıfa ayrılabilirler;

  • Yatırım/Varlık Riskleri (Yatırım Sigortaları): Bu sınıftaki alt başlıklar kamulaştırma riskleri, politik şiddet (savaş, iç savaş, terörizm dâhil), para transferinin engellenmesi, lisans iptali, arbitrasyon kararlarının uygulanmaması olarak özetlenebilir.
  • Sözleşme Riskleri (Sözleşme İhlali Sigortaları): Bu sınıftaki alt başlıklar ise, inkar, ambargo, lisans iptali, savaş, iç savaş, ihtilal, iflas, ödememe, teminat mektubunun haksız geri çağırılması, arbitrasyon kararlarının uygulanmaması olarak özetlenebilir.
Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat