İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Yangın Sigortaları

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Yangın Sigortaları

Kurumsal Endüstriyel Yangın Paket Sigortası

Bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak ve ek teminatlara ait risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede yazan sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Ana Teminatlar

 • Yangın
 • İnfilâk
 • Yıldırım

Ek Teminatlar

 • Deprem
 • Grev
 • Lokavt
 • Kargaşalık
 • Halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kar ağırlığı
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Sel ve su baskını
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • 3. Şahıs mali mesuliyet

Otel Paket Sigortası

Sigorta sektörünün prestijli ürünlerinden olan Otel Paket Sigortası; yatırımınızın değerini korumakla birlikte çevreye ve müşterilerinize karşı sorumluluklarınızı da güvence altına alan sigortadır.

Güvence Kapsamı

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dâhili su
 • Hava taşıtları çarpması
 • Kara taşıtları çarpması
 • Duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Enkaz kaldırma
 • Deprem
 • Fırtına
 • Seylap - Sel su basması
 • Yer Kayması
 • Alternatif otel masrafları
 • Yangın mali sorumluluk
 • İş durması
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Kâr kaybı
 • Kira kaybı
 • Ferdi kaza
 • Kazaen kırılma
 • Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
 • Elektrik hasarları
 • Otel mali sorumluluk
 • İşveren mali sorumluluk
 • Taşınan para sigortası
 • Emniyeti suistimal
 • Ana kasa hırsızlık
 • Elektronik cihaz
 • Makine kırılması
 • 3. Şahıs Sorumluluk

Enerji Tesisi Sigortası

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES), Güneş Enerjisi Santralleri  (GES), Hidroelektrik Santralleri (HES), Biokütle (Biofuel) Enerji Teknolojileri (BEK) gibi enerji tesislerinin sigortalanabilir risklerinin ihtiyaçlarına yönelik geniş teminatlı ürünler sunmaktadır.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat