Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı 

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'yla, TL birikimleriniz kur farkından etkilenmesin

 • Döviz Varlıklara Karşı Kur Farkı Koruması
 • Mobil/İnternet Bankacılığı’ndan hesap açma fırsatı

Birikimleriniz Alternatif Bank’ta değerlensin!

TL birikimlerini döviz artışına karşı korumak isteyen, aynı zamanda mevduatına faiz kazanmaya devam etmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz için Kur Korumalı TL Mevduat hesabı en doğru seçenek! Kur korumalı mevduat ürünü ile döviz kurundaki artış oranı mevcut faiz oranına eklenecek ve TL birikimler döviz karşısında değer kaybetmeyecek!

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Başvuru Kanalları

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı, Alternatif Bank İnternet/Mobil Bankacılık kanallarından veya Alternatif Bank Şubelerinden açabilirsiniz.Bankamız müşterisi değilseniz, Alternatif Bank Mobil'i indirerek görüntülü görüşme ile hemen müşterimiz olabilir, şubeye gitmeden, Kur Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı dijital kanallarımızdan açmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Görüntülü Görüşme ile Kolayca Müşterimiz Olun


Bankamız müşterisi değilseniz, görüntülü görüşme ile kolayca müşterimiz olabilir, Alternatif Bank'lı olmanın avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Başvuru Formu

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" hakkında bilgi almak için başvuru formunu doldurun sizinle irtibata geçelim.

T.C. numaranızı girmelisiniz.
Adınızı girmelisiniz.
Soyadınızı girmelisiniz.
Telefonunuzu girmelisiniz.
E-posta adresinizi girmelisiniz.
 • {{item.text}}
 • İl Seçiniz
 • {{item.text}}
 • İlçe seçmelisiniz.
  Doldurduğunuz bu forma ilişkin bilgilendirilmek üzere Bankamız sizinle iletişime geçebilecektir.
  Güvenlik doğrulamasını yapınız.

  İzinli Pazarlama

  Bu metin Alternatifbank A.Ş. ("BANKAMIZ") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

  Bankamızca kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Bankamızın faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında Bankamızın aracı ve acente sıfatıyla sunabilecekleri de dahil olmak üzere mevduat, kredi, havale işlemleri dahil her türlü bankacılık, sermaye piyasası, sigorta acentalığı ve diğer ürün ve hizmetlerinde kullanılmak; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Banka ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.

  İzninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Bankamızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, tanıtımında kullanmak, şahsınıza özel ürün, hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli teklifleri geliştirmek, profilleme, segmentasyon, banka içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Banka içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, pazar araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz Bankamızca işlenecek ve kullanılabilecektir.

  İşyerinde güvenlik uygulamaları ve Bankamızın meşru menfaatleri için şubelerimizde, elektronik veznelerde (ATM), bölge müdürlükleri, genel müdürlük ve Bankamızca kullanılan binalarda kamera görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C. Maliye Bakanlığı, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; Bankamız ana hissedarı The Commercial Bank (P.S.Q.C.) ve iştiraklerimiz Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'de dahil Bankamızın doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştirakleri; yurt içi ve yurt dışı para ve menkul kıymet transferi, menkul kıymet saklama taleplerinde ilgili transfere aracılık eden/ saklama hizmeti veren yurt içi ve yurt dışı bankalar ve takas kuruluşları, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ile bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlar, yurt içi / yurt dışı banka ve finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerdir.

  Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve yukarıda belirtilen diğer ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, ATM'ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek çeşitli yöntemlerle, Bankamızın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

  KVKK’nın 11. maddesi gereği müşteri olarak haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Tablosu


  VadeTutarAsgari Faiz Oranı
  3 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar%25
  6 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar
  %25
  9 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar
  %25
  12 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar
  %25


  • %25 faiz oranı, dijital kanallardan açılan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı için geçerlidir.

  Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Tablosu


  VadeTutarAsgari Faiz Oranı
  3 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar%25
  6 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar
  %25
  12 Ay1.000TL ve üzeri tüm tutarlar
  %25


  • %25 faiz oranı, dijital kanallardan açılan TCMB destekli Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı için geçerlidir.

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Özellikleri

  • Sadece yurt içi gerçek kişiler hesap açılışı yapabilir.
  • Sadece TL para cinsinde Vadeli Mevduat hesabı açılabilir.
  • Hesaba uygulanacak stopaj oranı %0’dır.
  • 3 ay ,6 ay, 9 ay, 1 yıl vadelerle hesap açılışı yapılabilir. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenir.
  • USD, EUR, GBP döviz cinslerinden TL'ye dönen müşterilerimiz için 3 ay ,6 ay ve 1 yıl vadelerle Alternatif Bank Şubeleri ile, İnternet/Mobil Bankacılık kanallarından hesap açılışı yapılabilir. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenir. 
  • Hesap açılış alt limiti 1.000 TL'dir, üst limit bulunmamaktadır.
  • Dönüşüm kur farkı hesaplamaları için TCMB tarafından her gün saat 11:00’de yayınlanan döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
  • Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı saat 11:00 ile 16:00 arasında açılabilecektir.
  • Tüzel hesaplara kur korumalı mevduat açılışı için 31.12.2021 ile 30.06.2023 tarihleri arasında  Bankamız nezdinde veya diğer bankalarda USD, EUR, GBP cinsinde döviz tevdiat hesabı bulunması gerekmektedir
  • Vade öncesi para çekiminde destekten fayda sağlanmaz. Hesabın açıldığı ve kapandığı tarihlerdeki kurun düşük olanına göre hesap bakiyesi güncellenir.
  • Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilecektir. Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
  • Olası kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek olası kazanç, mevduat faiz getirisinden daha yüksek olursa Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat kur farkı hesaba yansıtılır.
  • Vade sonunda, faiz tahakkuku ile varsa, faiz getirisi ödemesi gerçekleştikten sonra, istenirse hesabın otomatik kapama ile kapatılarak, bakiyenin vadesiz hesabına aktarılması sağlanabilir. İstenirse de, vade yenileme gerçekleştirilebilir.
  • Güncel faiz oranlarımız hakkında detaylı bilgiyi en yakın şubemizden öğrenebilirsiniz.

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile İlgili Merak Ettikleriniz

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı nasıl açılır?

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı; Bankamız İnternet ve Mobil Bankacılık kanalları ile Alternatif Bank şubelerinden açılabilmektedir. Size en yakın Alternatif Bank Şubesi’ni bulmak için tıklayınız

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabından kimler yararlanabilir?

  Bankamızda TL hesabı bulunan müşterilerimiz veya TL varlıklarını Bankamızda değerlendirmek isteyen tüm gerçek kişiler "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" açabilirler.


  Hesabımı hangi vadelerde açabilirim?

  Kur Korumalı TL Vadeli Hesap için 3 ay ,6 ay, 9 ay, 1 yıl vadelerle hesap açılışı yapılabilir.

  USD, EUR, GBP döviz cinslerinden TL'ye dönen müşterilerimiz için 3 ay ,6 ay ve 1 yıl vadelerle hesap açılışı yapılabilir.

  Vade sonunda mevduat getirisi nasıl hesaplanır?

  Vadenizin sonunda, faiz kazancınız ile kur değişimi hesaplanır,  yüksek olan tutar hesabınıza aktarılır.


  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı vergilendirmesi nasıl yapılır?

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır.


  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı asgari faiz oranı nedir?

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Asgari Faiz Oranı olarak TCMB Politika faiz oranı uygulanacaktır. Güncel faiz oranlarımız hakkında detaylı bilgiyi en yakın şubemizden öğrenebilirsiniz.

  Vade Sonu ve Yenileme Süreçleri Hakkında Bilgi

  Hazine ve TCMB Kur Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı'na ilişkin vade sonunda gerçekleşen hesaplamalar ile vade yenileme hakkındaki bilgilere, aşağıdaki dokümandan ulaşabilirsiniz.

  Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Vade Sonu ve Yenileme Süreci

  Diğer Mevduat Ürünleri

  Birikimlerinizi diğer mevduat ürünlerimizle de değerlendirebilirsiniz

  Alternatif Bank'tan Biriktirmenin VOV Dedirten Hali

  VOV Hesap

  VOV Hesap'ın %56 faiz oranı ile bol bol kazanın!

  Alternatif Bank Mobil’i
  Hemen İndirin

  QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

  qr code phone
  Alternatif Bank Mobil’i
  Hemen İndirin

  QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

  qr code phone

  AlternatifbankA.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

  Bu metin AlternatifbankA.Ş. ("Bankamız") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 'nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

  Bankamızca kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Bankamızın faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında Bankamızın aracı ve acente sıfatıyla sunabilecekleri de dahil olmak üzere mevduat, kredi, havale işlemleri dahil her türlü bankacılık, sermaye piyasası, sigorta acentalığı ve diğer ürün ve hizmetlerinde kullanılmak; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Banka ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.

  İzninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Bankamızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, tanıtımında kullanmak, şahsınıza özel ürün, hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli teklifleri geliştirmek, profilleme, segmentasyon, banka içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Banka içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, pazar araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz Bankamızca işlenecek ve kullanılabilecektir.

  İşyerinde güvenlik uygulamaları ve Bankamızın meşru menfaatleri için şubelerimizde, elektronik veznelerde (ATM), bölge müdürlükleri, genel müdürlük ve Bankamızca kullanılan binalarda kamera görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

  Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme; Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları, veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına ,doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir “risk grubu” oluşturmaktadır. Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmekte olup, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatı başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, risk gruplarının tespit edilmesi, aynı risk grubu içerisindeki kişilere sağlanabilecek toplam kredi miktarının belirlenebilmesi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi, kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ile Bankamıza ait hukuki ve finansal risklerin yönetilmesi amacıyla da Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C. Maliye Bakanlığı, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; Bankamız ana hissedarı The Commercial Bank (P.S.Q.C.) ve iştiraklerimiz Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'de dahil Bankamızın doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştirakleri; yurt içi ve yurt dışı para ve menkul kıymet transferi, menkul kıymet saklama taleplerinde ilgili transfere aracılık eden/ saklama hizmeti veren yurt içi ve yurt dışı bankalar ve takas kuruluşları, ilgili sigorta şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ile bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlar, yurt içi / yurt dışı banka ve finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerdir.

  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve yukarıda belirtilen diğer ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, ATM'ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek çeşitli yöntemlerle, Bankamızın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

  KVKK'nın 11. maddesi gereği müşteri olarak haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmedir.