Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

Basın Bültenleri ve Duyurular

Kişisel Verilerin Güvenliği Hakkında Duyuru

26 Ağustos 2022

Alternatifbank Anonim Şirketi (“Alternatif Bank” “Bankamız”) olarak, işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla güncel teknolojileri takip ederek gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamaktayız. 

Bununla birlikte, planlı kontrol ve incelemelerimiz sonucunda 07.04.2022 ile 03.06.2022 tarihleri arasında bir şube çalışanı tarafından büyük çoğunluğu bankamız müşterisi olmayan 403 gerçek kişiye yönelik Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) Sorgulaması yapıldığını ve sorgu sonucu elde edilen kredi notu bilgilerinin “riskli” / “risksiz” şeklinde çalışanın kendine ait bir mobil cihaz ile anlık mesajlaşma programı üzerinden üçüncü kişilere aktarılmış olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz (“Olay”). Bankamız sistemleri üzerinden ise herhangi bir veri paylaşımı yapılmamıştır. Olay hakkında kanuni süre olan 72 saat içinde gerekli mercilere bildirimde bulunulmuştur.

Bu çerçevede, söz konusu Olayı gerçekleştiren çalışan hakkında gerekli idari soruşturmalar tamamlanmış olup, bu çalışan ile Bankamızın herhangi bir ilişiği kalmamıştır.

Önemle belirtmek isteriz ki, Alternatif Bank sistemlerinde bulunan ve işlenen kişisel verilerin güvenliği için gereken tüm önlemleri arttırarak uygulamaya devam etmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum çerçevesinde, teknik ve idari tedbirler alınmış olup, bu tedbirler güncel gelişmelere uygun şekilde geliştirilmektedir. Bahse konu Olay da bu tedbirler kapsamındaki kontroller sonucu tespit edilmiştir. 

Bankamız nezdindeki incelemelerimizin tamamlanması ışığında, Olay kapsamına, Alternatif Bank müşterisi olmayan kişilerin risk yönetimi ve finansal bilgisi (kredi notu) kategorilerindeki kişisel verilerinin dahil olabileceği görüşüne varılmıştır. Bunun yanında, Olayın ilgili kişiler nezdindeki olumsuz etkisinin düşük olduğu değerlendirilmektedir.

Olayın etkilerinin ortadan kaldırılması ve bu tarz olayların bir daha tekrarlanmaması amacıyla, Alternatif Bank olarak alınmış olan tüm teknik ve idari önlemlerin yeniden gözden geçirildiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede, Bankamız nezdinde konuşlandırılmış olan katmanlı güvenlik mimarisinin kişisel verilerin korunması kapsamındaki bileşenleri arasında yer alan kişisel veri keşfi, veri madenciliği, veri koruma yapıları, zafiyet taramaları, güvenlik gözden geçirmeleri ve iç/dış güvenlik testleri gibi süreçler düzenli şekilde gerçekleştirilmektedir. İlgili paydaş ve Bilgi Güvenliği Komite üyeleri ile sonuçlar paylaşılarak izlemeler ve kontrol faaliyetleri 7/24 gerçekleştirilmekte, güvenlik izleme merkezi ile bu süreçler desteklenmektedir. Kişisel verilerin, yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişilerce kurum dışına çıkarılmasına engel olan ya da engel olmadan işlemin raporlanmasını sağlayan Veri Sızıntısı Önleme (Data Loss Prevention - DLP) Sistemi son kullanıcılara yönelik güvenlik uygulamalarıyla işlevsel durumdadır.

Söz konusu veri ihlalinin tespitinde etkin şekilde uygulanan yukarıdaki idari ve teknik tedbirlerin devamlılığı gözetilerek, günün gereklerine uygun yenilikler takip edilecek ve ihtiyaç halinde bu tedbirler güncellenmeye, ek tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Bankamızda tüm uygulama ekranlarında olduğu gibi, kişisel verilerin görüntülenebildiği ekranlara yönelik erişim yetkileri güncel tehditlere göre sürekli olarak gözden geçirilmekte ve kontrol adımları sıkılaştırılmaktadır. Çalışanlarımıza yönelik bilgi güvenliği farkındalığı, kişisel verilerin korunması hakkındaki eğitim, duyuru ve bilgilendirmelerin daha da sık ve yoğun şekilde düzenlenmesi gibi en yüksek seviye teknik ve idari tedbirleri, Bankamız hayata geçirmektedir. 

Olaya ilişkin soru ve ek bilgi talepleriniz olması durumunda, Bankamıza ve alternatifbank@hs01.kep.tr ve alternatifbank.muhaberat@hs03.kep.tr e-posta adresleri veya Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul posta adresine ileteceğiniz bildirimlerle ulaşabilirsiniz. 

Konuyla ilgili tüm sorularınızla ilgili yardımcı olmaktan memnuniyet duyar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Alternatif Bank


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone