Sürdürülebilirlik

Alternatif Bank Sürdürülebilir Bankacılık

Sürdürülebilirlik Komitemizle toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı koordine eden komitemiz ile bankamız için çevresel, sosyal, yönetimsel alanlarda sürdürülebilir yaklaşım ve stratejiler geliştirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda Nitelikli Eğitim, Fırsat Eşitliği, Çevresel ve Sosyal Yönetim, Etik Bankacılık ve Engelsiz Bankacılık alanlarını öncelik olarak belirledik. İlgili konularda çalışma gruplarımızı kurduk ve hızla çalışmalara başladık. Sürdürülebilirlik Komitemizin altındaki beş çalışma grubumuzun yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Bankamızda yürütülen sorumluluk projeleri ile daha yaşanabilir bir dünya hedefini destekliyoruz.

Kaan Gür

Alternatif Bank Genel Müdürü

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Alternatif Bank’ın sürdürülebilirlik yolculuğu 2019 yılı sonunda bir Sürdürülebilirlik Komitesi’nin kurulması kararı ile başlamıştır. Buna karşın sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve toplumsal eksenleri Banka’nın köklü kurum kültüründe ve iş döngüsünde uzun yıllardan beri hayat bulmuştur.

Alternatif Bank’ın kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamaları, toplumsal etki üreten kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve çevreye saygının ifadesi olan atık yönetimi alanındaki çalışmaları bu durumun açık bir teyididir. 2019 yılı sonunda Genel Müdür Sayın Kaan Gür başkanlığında kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi ile Banka’nın sürdürülebilirlik alanında yürütülen ve kapsamının genişletilmesi arzu edilen konular belirlenerek, komite için öncelik alanları olarak tanımlanmıştır. Bu alanlar;

  • Çevresel ve Sosyal Yönetim
  • Nitelikli Eğitim
  • Fırsat Eşitliği
  • Engelsiz Bankacılık
  • Etik Bankacılık

Bu konular beş çalışma grubu altında toplanarak bankanın sürdürülebilirlik faaliyetlerine başlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Grupları

Alternatif Bank sürdürülebilirlik komitesi alt çalışma grupları, öncelik alanlarına göre ilgili ekiplerdeki her seviye çalışanlardan oluşmaktadır. Alt çalışma grupları mevcut görev, faaliyet ve projelerinin yanı sıra, üyesi oldukları çalışma gruplarının inisiyatiflerine aktif olarak katılmakta, fikir üretmekte ve projeleri hayata geçirmektedirler.

Yürütülen çalışmaların bağlı oldukları ekiplerin iş yapış şekillerine entegre edilmesi ve Banka’daki sürdürülebilirlik farkındalığının artırılmasına katkıda bulunmaktadırlar.


                                   

Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Grupları Faaliyetleri

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Grupları’nın 2020 yılında hayata geçirdiği ve devam eden proje ve aksiyonları aşağıda özetlenmiştir.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun ana hedefi öncelikle çevre konusunda kurum içi ve kurum dışı farkındalık yaratmak, karbon ayak izini azaltmak ve işbirlikleri ile Alternatif Bank’ın çevre konusundaki sosyal etkisini artırmaktır.

    Banka içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alternatif Bank şubeleri yeni konsept çerçevesinde yenilenmiş ve çevreye daha duyarlı hale getirilmiştir. Alternatif Bank’ın 2018 yılında taşındığı, Vadiİstanbul’daki Genel Müdürlük binası ise, LEED Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından Gold sertifika ile derecelendirilerek sürdürülebilir yeşil bina ilan edilmiştir. Banka’nın geçmişten gelen çevre hassasiyetinin ve kurum kültürünün bir yansıması olarak, atıklar TEMA Vakfına bağışlanmaktadır. Son üç yılda toplam 9 ton mertebesinde atık bağışlanmış, son 3 yılda satın alınan fotokopi kâğıtlarının %97’si oranında bir geri dönüşüm sağlanmıştır. Alternatif Bank, kredilendirme süreçlerine 2019 yılından itibaren çevresel ve sosyal değerlendirme adımını da dâhil etmiştir. Banka bu adımla, çevreye ve topluma olan dolaylı olumsuz etkisini de sınırlandırmayı ve paydaşlarını doğru yönlendirmeyi misyonuna eklemiştir. Bankanın 2020 yılındaki kredi limit tahsislerinin %92’si çevresel ve sosyal değerlendirme matrisinden geçmiştir. Banka küresel açıdan en üst düzey standartlardan biri olan IFC çevresel ve sosyal değerlendirme matrisini kullanmaktadır.

Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun ana hedefleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması, kadınların ekonomik kaynaklara erişiminin artırılması, kadınların liderlik ve karar alma süreçlerine tam katılım sağlanmasına destek olunmasıdır.

    Alternatif Bank kurum kültürünün bir sonucu olarak, yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin odağında uzun yıllardır kadın ve çocuklar yer almaktadır. 2020 yılında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ve bağışlar da bu eksende hayat bulmuştur. Banka’nın IFC’den sağladığı kadın girişimcilere özel fona yönelik hazırladığı Yöneten Kadına Güç Katan Paketi ile kadınların fonlama kaynaklarına erişimine katkı sağlanmış, sağlanan kaynağın 2/3’si kadar kredi tahsisi 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Engelsiz Bankacılık Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun ana hedefi engelli yaşam zorluklarını anlamak, iyileştirmenin yollarını aramak, toplumun engelli sorunları konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak ve engelli bireylerin karşılaştığı fiziksel, toplumsal engelleri ortadan kaldırmaktır.

    Alternatif Bank, Engelsiz Bankacılığın örnek kurumu olma taahhüdünün bir parçası olarak işin uzmanlarından oluşan bir danışma kurulu ve banka içi proje ekibi kurmuş, takiben proje planı yapılarak atılacak adımlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmiştir. Banka içi farkındalık eğitimleri ve engellilere yönelik ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, Alternatif Bank’ın fiziksel ve dijital mevcut durum analizleri yapıldıktan sonra, optimum erişilebilirlik standartları belirlenmiş, hem Genel Müdürlük hem de şubelerde eş zamanlı çalışmalar başlatılmıştır.

    Alternatif Bank şubeleri %90’ının üzerinde bir oranda optimum standartlara erişirken, Genel Müdürlük binasındaki asansörlerin 2021 yılında işitme engelli bireylerin kullanımına da uygun hale getirilmesi ile tüm standartlara uyum sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan, 2021 yılının ikinci yarısında Müşteri İletişim Merkezi ve Alternatif Bank Dijital Kanallarında da gerekli iyileştirilmelerin tamamlanması planlanmaktadır.

Etik Bankacılık Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun hedefi sektörde örnek kurum olarak daha etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar için topluma katkı sağlayarak etki alanımızdaki kurumları geliştirmektir. Alternatif Bank, bu hedefe ulaşmak için öncelikle Etik İlkelerini gözden geçirerek, daha geniş ve kapsamlı hale getirmiştir. Takiben Banka’daki kurumsal yönetim uygulamaları, komiteler, genel kurul süreçleri, faaliyet raporu, web sitesi gibi kamuya açık mecralar ve paylaşılan bilgiler, yeni etik ilkeler ışığında gözden geçirilerek gerekli yerlerde iyileştirmeler yapılmaya başlanmıştır.

        Etik Bankacılık Çalışma Grubu’nun 2021 yılı çalışmaları arasında en öncelikli konu Banka’nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alınması olacaktır.

2021 Yılı Yeni Çalışma Grupları

Alternatif Bank’ın katkıda bulunduğu SKA’ların ortak odağında eşitlik ve herkesin eşit haklara sahip olması hedefinin yer aldığı görülmektedir. Özellikle Fırsat Eşitliği ve Engelsiz Bankacılık çalışma gruplarının çalışmalarının temelinde kapsayıcı bir yaklaşım ve dışarda bırakılan grupların katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarında yer alabilmesi için çalışmalar yürütülmesi ana fikri benimsenmektedir.

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Komitesi bu tespitten yola çıkarak, Fırsat Eşitliği ve Engelsiz Bankacılık çalışma gruplarının 2021 yılından itibaren birleştirilerek çalışmalarına Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu adı altında devam etmesine oy birliği ile karar vermiştir.

2021 yılında faaliyet göstermeye başlayacak yeni çalışma grubu Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler Çalışma Grubu’dur. Bu grubun misyonu, Alternatif Bank’ın iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek fırsatları yakalama, riskleri yönetme ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin değişen mevzuat ve regülasyonlara uyum konusunda çalışmalar yürütmek olacaktır.        

Alternatif Bank Mobil’i Hemen İndirin

Alternatif Bank Mobil uygulamasını kullanarak, her an her yerde bankacılık işlemlerinizi hızlı, kolay ve güvenli olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Alternatif Bank Mobil'i İndirin
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.