Yönetim İlkerimiz

Alternatif Bank’ın Kurumsal Yönetim politikaları ve ilkeleri hakkındaki bütün bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yönetim İlkelerimiz

Rekabetin ve değişimin hızlandığı bu dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi de önem kazanmıştır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve geleneksel başarımızı sürekli kılabilmek için, Alternatif Bank'ı bugünlere taşıyan kurumsal değerlerimizi ve buna dayanan yönetim uygulamalarımızı yazılı bir doküman haline getirdik.

Bankamız yönetimi, ortakları, çalışanlar ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen söz konusu temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Dürüstlük
Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve diğer banka, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır.
Güvenilirlik Bankacılığın temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur.
Tarafsızlık Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşılmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapılmaz.
Uygunluk Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyulur.
Gizlilik Başta müşterilerin kişisel bilgileri olmak üzere hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili bilgi ve işlem detayları, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmaz.
Şeffaflık Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, banka ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulur.
Sosyal Sorumluluk Bankanın tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında banka imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususları gözetilir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyulur.
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.