İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Eximbank Kredileri

KREDİ HESAPLAMA ARACI

Eximbank Kredileri

İhracata yönelik üretim yapan firmaları teşvik etmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla, Eximbank tarafından kullandırılan kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredilerdir. Eximbank tarafından belirlenen kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla kullandırılan bu krediler, ihracatı teşvik amaçlı olduğu için faiz oranı düşüktür.


Kredilerin detayları, uygulama esasları ve faiz oranları ile ilgili olarak www.eximbank.gov.tr sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat