İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ
KREDİ HESAPLAMA ARACI

İhracat Kredisi

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi kapsamında, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanlara, bu faaliyetleriyle ilgili döviz ödemesi gerektiren işlemlerde kullanılmak üzere kullandırılan kredilerdir.

  • Vade maksimum 24 aydır.
  • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler için sağlanması halinde, bu faaliyetlerle ilgili olarak dâhilde işleme izin belgesi veya vergi, resim ve harç istisnası belgesi alınmış olması gerekmektedir.
  • Bu hizmetimiz, ihracatçı firmalara döviz olarak finansman imkânı sağladığı gibi firma da kur riskine karşı korunmuş olur.
  • İhracat taahhüdü 24 ay içerisinde yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti bulunmaktadır.

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat