Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

Mevduat Sigortası

Mevduatınız ve Katılım Fonunuz Güvence Altında

Yurt İçi Şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz, ve kıymetli maden cinsinden mevduat hesapları her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 650.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.

Bu tutar tekrardan, her takvim yılı başından geçerli olacak şekilde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak TMSF tarafından artırılacak ve Resmi Gazetede ilan edilecektir.

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Mevduat ve Katılım Fonları:

Kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat ve katılım fonları, Türkiye'de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası'na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasının faiz oranları ortalaması üzerinde verilen aşırı faizler ve katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasının kâr payları ortalaması üzerinde verilen aşırı kâr payları sigorta kapsamı dışındadır.

Kredi kuruluşlarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

Sigortadan Yapılacak Ödemeler:

Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat ve katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken mevduat hesaplarının anapara ve faiz reeskontları, katılma hesaplarının birim hesap değerleri, özel cari hesaplar ise bakiyeleri üzerinden dikkate alınır. Döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşlarının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (kıymetli maden cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone