Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

Sorumluluk Sigortaları

Alternatif Bank ihtiyacınız olan Sorumluluk Sigortaları’nda yanınızda!

Alternatif Bank ihtiyacınız olan Sorumluluk Sigortaları’nda yanınızda!

Sorumluluk Sigortaları, kişilere veya eşyalara verilebilecek zararlar sonucunda zarar görene tazminat ödenmesini sağlayan sigorta poliçeleridir.

3. Şahıs Sigortası

3. Şahıs Sigortaları, İşletmenizin faaliyetleri sırasında ve sigortalı kişinin kusuru sonucunda üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sakatlanmasını, ayrıca yine üçüncü şahıslara ait malların kayıp ve hasarlarını, hukuki sorumluluğa dair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve belli limitler dahilinde, sigorta ettirenin hukuki sorumluluğunu teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Ek Teminatlar

  • Manevi Tazminatlar
  • Gıda Zehirlenmeleri
  • Kazaen Oluşan Çevre Kirliliği
  • Asansör Sorumluluğu
  • Garaj Sorumluluğu


İşveren Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda, işverene yüklenebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve S.G.K.'ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından, işverenden talep edilecek ve S.G.K.'nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilebilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mali müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve avukatlık gibi meslek mensuplarının, işlerinin gereği gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları, kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı güvence altına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, kusurlu ürün veya hizmet satışından dolayı ortaya çıkan bedeni ve maddi zararların tazminat taleplerini karşılamaya yönelik bir sigorta poliçesidir.

Başvuru Kanalları

Diğer Sigorta Çeşitlerimiz

İhtiyacınız olan tüm Sigorta çözümlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yangın Sigortaları

Başınıza gelebilecek aksilikler için Yangın Sigortalarınız hazır!

Mühendislik Sigortaları

İşletmenizdeki ekipman ve araçlar Mühendislik Sigortalarıyla teminat altında!

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları'yla aklınız nakliyatlarınızda kalmasın!

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone